ANDRA TYPER AV DIABETES

 

 

 

 

Typ 1 diabetes står för ungefär 10 % av all diabetes i världe. Majoriteten är typ 2. Uppskattningsvis 1 – 5 % av alla diagnostiserade fall av diabetes är sällsynta typer, som t.ex. latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA), Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY), cystisk fibros-relaterad diabetes (CFRD), Cushings syndrom och andra. Utforska dessa olika former av diabetes och vad som särskiljer dem i diabetesfamiljen.

 

TYP 2 DIABETES

Den här formen av diabetes uppstår när kroppen inte kan använda insulin, ett hormon som reglerar blodsockret (insulinresistens). När vi äter bryter våra kroppar ner komplexa kolhydrater i glukos, bränslet vi behöver. Bukspottkörteln frisätter insulin som fungerar som ett slags nyckel för att låsa upp cellerna så att glukos kan komma in och absorberas. I typ 2 diabetes producerar bukspottkörteln först för mycket insulin, men kan så småningom inte hänga med i produktionen för att hålla blodsockernivån under kontroll. Utan insulin stannar socker i blodet och kan orsaka allvarliga skador på hela kroppen. Av de 415 miljoner diabetesfallen globalt beräknas 90% vara typ 2. Det finns för närvarande inget botemedel mot typ 2 diabetes, men sjukdomen kan ofta hanteras. 

 

  • Bland riskfaktorerna finns fetma, livsstil, stillasittande, rökning och genetisk predisposition även om vi vet idag att det inte finns några orsaker som utesluter andra och ibland denna form av diabetes att inte kan förebyggas. 

 

GRAVIDITETSDIABETES

Graviditetsdiabetes är en form av diabetes som orsakar högt blodsocker under graviditeten. Precis som fallen av typ 2 diabetes ökar i hela världen gör fallen av graviditetsdiabetes det också. Cirka 1 av 10 gravida kvinnor diagnostiseras med graviditetsdiabetes. Under alla graviditeter stör kroppens användning av insulin av hormonerna som utsöndras av placentan. Detta orsakar det som kallas insulinresistens. Om insulinproduktionen inte är tillräckligt hög för att motverka insulinresistensen stiger blodsockret. GDM diagnostiseras vanligen som högt blodsocker och börjar mellan 24 och 28 veckors graviditet. 

 

  • Bland riskfaktorerna finns:  GDM under en tidigare graviditet, historia med diabetes, förhöjt BMI (Body Mass Index), tidigare fött barn som vägde mer än 4 kg, historia med metabola sjukdomar, stillasittande, anlag för typ 2 diabetes eller GDM. 

LADA-DIABETES

Latent autoimmun diabetes hos vuxna är också känd som diabetes med “sen debut”. De flesta vuxna som diagnostiserats med LADA är äldre än 30 år. Det är en långsam sjukdomsutveckling, vilket ibland orsakar en feldiagnos av typ 2 diabetes. LADA-patienter kan initialt använda oral medicinering, motion och kost för att hantera sin diabetes, men så småningom kommer det behövas insulininjektioner. När det gäller diabetespopulationen beräknas LADA stå för 5 – 10 % av fallen. Symtomen liknar typ 1 och typ 2 diabetes – överdriven törst och urinering, utöver suddig syn.

MONOGEN DIABETES

Monogen diabetes är en sällsynt typ av diabetes som orsakas av en enda genmutation. Den står för ca 1 – 2 % av alla diabetesfall, även om dess faktiska förekomst kan vara upp till 5 %. Den har egenskaper från både typ 1 och typ 2, och feldiagnostiseras ofta som en av de vanligaste typerna. Det finns två huvudsakliga former av monogen diabetes (med undertyper av varje). Diabetes hos spädbarn (från födseln till 7 månader) och MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) som vanligtvis diagnostiseras i sen barndom till vuxen ålder.

  • Riskfaktorer: genetiska. Det finns vanligtvis en stark familjehistoria med diabetes i flera generationer och diagnos innebär därför genetisk testning av de diabetesframkallande genmutationerna som stör insulinproduktionen.

CYSTISK FIBROS-RELATERAD DIABETES 

Människor som har cystisk fibros utvecklar mycket slem, vilket i sin tur kan ärra bukspottkörteln. Om ärrbildning uppstår slutar bukspottkörteln producera normala mängder insulin, vilket gör att personen får “insulinbrist” (som någon med typ 1 diabetes eller som inte kan absorbera insulinet, t.ex. någon med typ 2-diabetes).