UTBRÄND VÅRDGIVARE

 

Hur diabetes påverkar din psykiska hälsa är en del av serie om psykisk hälsa. Typ 1 handlar inte bara om att räkna kolhydrater, kontrollera BGLs och administrera insulin. Sjukdomen tar också en känslomässig och psykologisk vägtull. Kolla in annan klinisk information och personliga berättelser om Psykisk hälsa.


Att vara förälder och främsta vårdgivare för ett barn med typ 1-diabetes (T1D) innebär jobb 24/7 utan några raster. Även när barnet inte är fysiskt närvarande fortsätter dessa föräldrar oroa sig om sitt barn och kan till och med hantera sitt barns diabetes från långa avstånd. Även om de flesta föräldrar skulle göra vad som helst för att hålla sitt barns blodsocker på rätt nivå och se till att de är säkra kan det vara ansträngande att vara vårdgivare. Om du är vårdgivare för ett barn med T1D är det verkligen viktigt att vara medveten om tecken på utbrändhet och att ta hand om dig själv, både för din egen hälsa och ditt barns hälsa och välbefinnande.

Utbrändhet bland vårdgivare är något verkligt och ignoreras ofta (eller märks inte ens) av dem som lider av det. Utbrändhet definieras som fysisk, emotionell och mental utmattning som kan bero på att man tar hand om någon med betydande hälsobehov.

Vanliga tecken på utbrändhet hos vårdgivaren

  • utmattning
  • irritation
  • social isolering
  • känsla av depression
  • ångest

Till skillnad från personer med diabetes som upplever utbrändhet och slutar hantera sin diabetes aktivt under en tid fortsätter vårdgivarna nästan alltid och blir ännu mer utbrända. Naturligtvis – ingen förälder kommer ju sluta ta hand om sitt barns hälsa. Men det finns saker som vårdgivare till barn med T1D kan göra för att ta hand om sig.

Inse att utbrändhet är normalt

Vårdgivare till barn med T1D har jour hela tiden och det är ingen hemlighet att det här är hårt arbete. Det är normalt för personer som arbetar hårt för att bli utbrända ibland. Vårdgivare som upplever utbrändhet känner ofta skuld för sin utbrändhet eftersom de uppfattar den som ett tecken på misslyckande. Detta kan leda till ilska och ökad utbrändhet. Att erkänna att utbrändhet kan vara en normal del av att vara vårdgivare kan hjälpa människor hantera sådana känslor.

Få stöd

Att få stöd från andra människor är en viktig del av vårdgivarens sätt att hantera utbrändhet. Stöd från andra vårdgivare till barn med T1D kan hjälpa dem som kämpar inse att de inte är ensamma i sin upplevelse och lära dem vad andra har gjort när de har känt sig utbrända. Att prata med vänner utanför diabetesvärlden kan ge vårdgivaren en neutral lyssnare och en axel att gråta mot.

Bli bättre på att ta hand om dig

Även om vårdgivare till ett barn med T1D är ett heltidsjobb, är det viktigt för vårdgivaren att ta hand om sig själv också. Människor tror ofta att det innebär att inte ta hand om andra när de ska ta hand om sig själva, men ingenting kan vara längre från sanningen. Om du inte tar hand om dig kommer du sannolikt i själva verket ha mycket svårare att ta hand om andra. Att ta hand om dig själv kan betyda allt från att gå en promenad till att dricka kaffe med en vän eller läsa en bok. Egenvård behöver inte vara tidskrävande eller dyrt, men det bör hjälpa dig känna dig lite mer utvilad och avslappnad så att du kan fortsätta att vara den bästa vårdgivaren du kan.