KOMPLIKATIONER VID DIABETES

 

 

Den olyckliga sanningen: Typ 1-diabetes kan avsevärt öka risken för andra hälsoproblem. Potentiella komplikationer kan utvecklas över tiden om blodsockernivån inte hanteras ordentligt. Några av riskerna är milt irriterande eller försvagande medan andra är allvarligare och potentiellt livshotande. De goda nyheterna? Om du håller dina blodsockernivåer i schack kan det förhindra dessa allvarliga komplikationer:

Förlust av syn

Retinopati, en ögonkomplikation som orsakas av skador på blodkärlen i näthinnan, är tyvärr ganska vanligt bland personer som går med höga blodsockernivåer under längre tid. Det kan inträffa innan du märker några förändringar av din syn. Vanligtvis påverkas båda ögonen av retinopati.

Symtomen kan innebära:

 •     dimmig syn
 •     förändrad syn
 •     nedsatt färgseende
 •     tomma eller mörka fläckar
 •     ögonsmärta
 •     synförlust av alla slag

Detta kan leda till allvarliga synproblem som näthinneavlossning, glaukom, blödning och blindhet. Lyckligtvis är retinopati som leder till blindhet helt mycket mindre vanligt. Synförlust, även i mildare former, är mindre sannolikt om du är försiktig så att dina blodsockernivåer ligger nära baslinjen.

Hjärt- och kärlsjukdom

Om du har typ 1-diabetes har du sannolikt högre risk för hjärtattack, stroke, bröstsmärta eller hjärtsjukdom. Den exakta orsaken till detta är inte känd.

Smärta och domningar i armar och ben

Blodsockernivåer som inte mäts kan orsaka nervskador i ben, fötter och händer, vilket kan leda till smärta, domningar, ökad känslighet och svaghet. Behandling av nervskador, eller neuropati som det kallas, och att skydda din kropp innebär att du håller dina blodsockernivåer i målzonen.

Symtomen kan innebära:

 • Domningar, förlorad känsel (särskilt gradvis), stickningar i fötter eller händer
 • Ovanligt smärtsam respons på saker som inte borde vara smärtsamma
 • Muskelsvaghet
 • Brännande, särskilt skarp smärta, ovanliga kramper

Hudåkommor

Bakteriella infektioner som finnar, rodnader, infektioner i hårsäckar och djupare infektioner i och under huden och naglarna är vanliga vid utebliven kontroll av blodsockernivåerna. Svampinfektioner (jästinfektioner) är en annan potentiell hudkomplikation som ger utslag i varma, fuktiga hudveck under brösten, mellan fingrar och tår, i armhålorna, ljumsken och under förhuden hos män som inte är omskurna. Lokaliserad klåda kan också vara ett symptom på diabetes, orsakad av en jästinfektion, torr hud eller dålig cirkulation, vilket gör de nedre delarna av benen mest irriterade.

Njurskada

Njurarna, kroppens filter, kan skadas allvarligt om blodsockernivåerna inte mäts ordentligt. Njursjukdom, eller nefropati, är allvarligt och beror ibland på av diabetes samt högt blodtryck. De allvarligaste komplikationerna i njurarna kan leda till njursvikt eller irreversibel njursjukdom i slutstadiet, vilket kan kräva dialys eller transplantation.

Symtomen kan innebära:

 • Svaghet
 • Aptitlöshet
 • Magbesvär
 • Sömnlöshet eller sömnsvårigheter
 • Förvirring
 • Svullnad av fötter och anklar

Det är uppenbart att det finns ett antal stora problem som kan uppstå om du som har typ 1-diabetes inte tar hand om dig. De är anledningar att hålla ditt blodsocker under kontroll och välja hälsosam kost och motion om det passar dig.