PSYKISK HÄLSA

 

 

Typ 1 diabetes påverkar mer än bara det fysiska. Det tar ut sin rätt på känslorna och testar hur vi hänger samman från dag till dag. Oavsett om du har typ 1 eller är vårdgivare åt någon som har det ska du först av allt veta om att du inte är ensam. Kom också ihåg att en stor och viktig del av att ta hand om dig själv går ut på att vårdar sinnet och anden. Vi har just börjat utforska vad det innebär genom vår egen omfattande forskning och genom att rådgöra med experter från ett brett spektrum av ämnesområden. Vi är på jakt efter vad som bidrar till ett hälsosamt psykiskt tillstånd och hur man uppnår ett balanserat liv.

Om du har typ 1 diabetes eller älskar någon som har det är det troligt att du eller din älskade kommer uppleva något av följande: stress, ångest, utbrändhet, insulinbantning och/eller depression.