Tips om känslomässig hälsa för personer med diabetes


 

“Du kanske inte vet om det, men du kan ha en superkraft” börjar ett av utbildningstillfällena om kamratstöd på Association of Diabetes Care and Education Specialists webbplats. När du får diagnosen “livssjukdom” tar det inte lång tid att hitta en grupp människor eller en person som har mer och bättre information om samma livssjukdom.

Vem skulle inte vilja vara en del av denna privilegierade grupp individer? Den superkraft de har är vad vi kallar “peer education”. Och när det gäller känslomässig hantering av vårt hälsotillstånd har människor som lever med det mycket att bidra med.

Idag vill jag berätta om det genom fem praktiska tips: 

1. Interagera med andra personer som lever med diabetes i föreningar och på nätet.

För det första vill jag betona vikten av att bygga upp en gemenskap och stöd från kamrater när man lever med diabetes, inte bara när diagnosen ställs eller under en svår tid, utan även i vardagen. 

Diabetes är en kronisk sjukdom, så det finns tillfällen då vi kan hantera den mer effektivt än vid andra tillfällen. Att ha diabetes måste dessutom vara förenligt med vardagliga aktiviteter: arbete, studier, omsorg om familj och barn, fritid och fritid. Det går inte att förneka att diabetes på ett eller annat sätt påverkar alla dessa områden i livet. Vi måste skapa en handlings- och hanteringsplan för att kunna förena vården av vår sjukdom med kraven och glädjen i livet.

Att dela med sig i gemenskapen och lyssna på livsberättelser från viktiga händelser, t.ex. att se en person med god hälsa och framgångsrik inom idrott eller yrkesliv samtidigt som han eller hon lever med diabetes, kan förbättra vårt humör när vi får diagnosen och när vi går igenom en sorg. Detta kollegiala lärande kan ge oss hopp och ta bort en del av den rädsla och ångest som vi kanske upplever.

Endast en person som också lever med diabetes vet säkert vad vi menar när vi talar om hyperglykemi, om en hypoglykemi som resulterat i återkommande hyperglykemi eller om hur det känns att vara trött på att leva med diabetes och behöva börja om igen och igen.

2. Hitta tillförlitliga informationskällor om din diabetes.

Internet har medfört många fördelar i våra liv, från att det är så enkelt att få tillgång till information till att människor kan få utbildning, undervisning och underhållning utan att behöva lämna hemmet. Diabetes är inget undantag, och det finns numera många webbplatser och resurser om diabetes på nätet.

Men allt som glittrar är inte guld och vi måste vara försiktiga när vi väljer vilken information som kommer från tillförlitliga källor och vilken som inte gör det: 

Numera kan vem som helst publicera vilket innehåll som helst på Internet, så här är några tips som hjälper dig att identifiera pålitliga källor.

3. Välj den bästa miljön och skapa de bästa relationerna för ditt välbefinnande.

När vi lever med diabetes är vår miljö viktig. Det är det faktiskt alltid, även om vi inte lever med diabetes. 

Beroende på stödet och inställningen från vår familj och våra vänner kan verkligheten förändras, och den dagliga hanteringen av vår sjukdom kan bli mer vänlig eller mer utmanande, en börda eller en daglig syssla, något vi lever med eller en börda.

Att ha en positiv och proaktiv inställning till diabetes hjälper oss att hantera sjukdomen, liksom att ha stöd, kärlek, förståelse och sällskap från familj och vänner. Det är viktigt att låta nära vänner veta att man lever med diabetes, eftersom de kan vara livräddare i händelse av hyperglykemi. En kärleksfull och samarbetsvillig inställning i familjen kan också vara till stor hjälp.

Låt oss försöka skapa sunda relationer om oss själva och diabetes och vara “selektiva”: Om en vän inte anpassar sig till din livsstil eller “dömer” dig för att du inte är “som alla andra” när du lever med diabetes, är han eller hon då verkligen en vän? Bryr han eller hon sig om dig och ditt välbefinnande? Tänk på det. 

Detta är särskilt viktigt när det gäller ungdomar, som går igenom en period då de definierar sin identitet genom att försöka hitta sin plats i världen och skilja sig från kärnfamiljen. 

4. Identifiera och ersätt dina dysfunktionella tankar. 

Dysfunktionellt tänkande är inte bara dåligt och till och med skadligt för oss, det är ett tänkande som inte är baserat på verkligheten, och ändå tror vi på det.

Hur vi bearbetar vardagliga händelser är avgörande för att bibehålla en god psykisk hälsa. Låt oss ta ett exempel: “att få diagnosen diabetes”. 

Det är något som har hänt många människor, och låt oss komma överens om att det är något oönskat, men det som räknas är vad vi gör eller vilken attityd vi har inför denna omständighet, hur vi bearbetar denna verklighet.

Om det är så dåligt att ha diabetes, varför är så många människor med diabetes lyckliga och njuter av livet? Självklart, eftersom ett konstruktivt förhållningssätt till våra liv lägger grunden för vår känslomässiga hälsa.

Var uppmärksam på dina automatiska tankar och de som är “självsabotage”: Bli medveten om dem och ersätt dem med sådana som hjälper dig att bli en friskare och lyckligare person.

5. Säg adjö! Att avskaffa tabun kring psykisk hälsovård 

Under många år och i många samhällen har det funnits många och omotiverade fördomar om behandling av psykisk hälsa. 

Idag vet vi att hanteringen av en persons hälsotillstånd inte bara kan begränsas till det fysiska, eftersom diabetes leder till en ökning av fall av depression, ångest över diabetes, ångest… Att hantera ett kroniskt hälsotillstånd är ingen lätt uppgift, och vi behöver inte göra allting ensamma, så det är starkt rekommenderat att vända sig till vår psykiska hälsovårdare för att följa med oss.

Som person med diabetes eller som vårdare kan du våga ta farväl av tabun och ta hand om ditt sinne för att ta bättre hand om din kropp. Mens sana in corpore sano, säger det latinska citatet, men vi kan också vända på det: det blir mycket lättare att hantera din diabetes och din fysiska hälsa om du tar hand om ditt känslomässiga välbefinnande.

WRITTEN BY LUCIA FEITO ALLONCA DE AMATO, POSTED 05/10/23, UPDATED 05/10/23

Lucy har levt med typ 1-diabetes i mer än 30 år, har dubbelt spanskt och argentinskt medborgarskap och har en juristexamen från universitetet i Oviedo. Hon är diabetesutbildare och patientexpert i kroniska kardiometabola sjukdomar från Universidad Rey Juan Carlos, med en specialisering i diabeteshantering för mentalvårdspersonal från ADA. Hon är medlem av IDF Circle of Blue, en aktivist och röst för det internationella diabetessamhället i Europa och Sydamerika.