Förstå A1C

 

A1C är ett blodprov som hjälper till att avgöra om hanteringsplanen för din diabetes fungerar. (Testet gäller både typ 1 och typ 2.) Det görs var 2 – 3 månader för att ta reda på vad ditt genomsnittliga blodsocker har varit. (Ibland kallas detta test också glykosylerat hemoglobin, glykohemoglobin, hemoglobin A1c och HbA1c). A1c är dock det vanligaste namnet.

Hur testet fungerar

I huvudsak talar testet om hur mycket socker som finns i blodflödet genom att leta efter proteiner (hemoglobiner). När glukos (socker) kommer in i blodet binder det till proteinet i de röda blodkropparna. Denna bindning skapar “glykerat hemoglobin”. Ju mer socker i blodet desto mer glykerat hemoglobin.

Det är viktigt att testa dina blodsockernivåer hela dagen. Ett A1C-test ger dock en större bild med ett långsiktigt genomsnitt av dessa blodsockernivåer.

Vad betyder dessa siffror?

A1C är i genomsnitt vad dina blodsockernivåer har varit under 3-månadersperioden. I allmänhet betyder en högre A1C-siffra att det är högre sannolikhet för diabeteskomplikationer. (Du vill inte ha hög A1C, det betyder att det finns för mycket socker i ditt blod och att din kropp inte tar upp det).

A1C-nummer

4,6 – 6,0 Normal (har inte diabetes)
5,7 – 6,4 Förstadium till diabetes (varning att någon håller på att utveckla typ 2 eller typ 1)
6,7+ Diabetes (någon som är diagnostiserad med diabetes)
<7,0 – 7,5 Målområdet (för vuxna som diagnostiserats med diabetes – barn som diagnostiserats med diabetes)

Detta målområde varierar mellan individer; vissa människor har naturligtvis lite högre, andra lägre. Det är viktigt att notera att speciellt hos barn rekommenderas en högre A1C (7,5). A1C-värdet hjälper dig och din läkare att avgöra om din diabeteshanteringsplan fungerar.

Läs mer om barns målintervall i A1C.

Ibland är inte testet korrekt. Det här är anledningen:

  • Om du blöder mycket kan proteinet (hemoglobin) i dina röda blodceller vara lågt, vilket gör din A1C lägre än den faktiskt är.
  • Om du precis har fått en blodtransfusion eller har andra former av hemolytisk anemi kan dina A1C-testresultat vara lägre än de faktiskt är.
  • Om du har låg järnhalt i blodet kan dina A1C-testresultat bli högre än det faktiskt är.
  • Om du har ett speciellt hemoglobin (variant). De flesta har hemoglobin A. Den varianten kan ge falskt högt eller lågt utslag. Ett labbtest kan göras för att se vilken du är och speciella labbtester kan sedan ge dig korrekt A1C. (Hemoglobinvarianter finns oftast i svarta, medelhavs- och sydostasiatiska populationer).
  • Olika labb kan också ge olika resultat. Tänk på detta om dina resultat skickades till ett nytt labb. Det kan förklara mindre variationer.

A1C-nummer = hur mycket socker i blodet?

A1C-nivå Beräknad genomsnittlig blodsockernivå
5 % 97 mg/dl (5,4 mmol/l)
6 % 126 mg/dl (7 mmol/l)
7 % 154 mg/dl (8,5 mmol/l)
8 % 183 mg/dl (10,2 mmol/l)
9 % 212 mg/dl (11,8 mmol/l)
10 % 240 mg/dl (13,3 mmol/l)
11 % 269 mg/dl (14,9 mmol/l)
12 % 298 mg/dl (16,5 mmol/l)
13 % 326 mg/dl (18,1 mmol/l)
14 % 355 mg/dl (19,7 mmol/l)

Vad är “perfekt A1C”?

Detta sägs ofta när någon med diabetes har nått sitt A1C-målområde (vilket är 5-7). Tänk på att ett A1C-test som alla andra BGL-mätningar bara ger information som hjälper dig i din diabeteshantering. Vissa ger lite högre medan andra ger lite lägre siffror – det beror helt på individen. Siffran kan också variera under hela ditt liv. Kontakta din läkare för att hitta ett A1C-intervall att ha som mål och en diabetesplan som fungerar för dig.