FÖRUTSE ÖKNINGEN: HUR MAN HANTERAR TRÄNINGSINDUCERADE TOPPAR

 

 

Redaktörens anmärkning: Detta innehåll producerades ursprungligen av JDRF, delades här som en del av JDRF –Beyond Type 1 Alliance. Du hittar mer värdefullt innehåll om att träna med T1D i JDRFs träningsguide.


 

Har du någonsin undrat varför ditt blodsocker inte sjunker och ibland till och med stiger med vissa typer av träning?

Vetenskapen antyder att det kan vara relaterat till stresshormonet, adrenalin, även känt som adrenalin. Adrenalin är det hormon som produceras när du pressar dig själv eller upplever intensiv stress.

När du gör något som kräver snabba energispridningar, som sprint, tyngdlyftning eller kampsport, tenderar dina adrenalinnivåer att stiga, tillsammans med andra hormoner som kortisol.

Adrenalin hjälper till att tillgodose kroppens behov av mer energi genom att släppa ut mer glukos i blodet. Adrenalin och kortisol kan också hjälpa till att förhindra hypoglykemi (lågt blodsocker) genom att motverka insulins effekter under en stressig situation.

Om effekterna av stresshormoner inte balanseras med mängden glukos som används för bränsle under träning kan blodsockernivån bli för hög, vilket kan leda till uttorkning eftersom extra glukos läcker ut i urinen.

Förutom adrenalin kan andra faktorer leda till en oönskad ökning av blodsockret.

  • Äta eller dricka för mycket kolhydrater före eller under ett träningspass.
  • Överbehandling av lågt blodsocker före eller under ett träningspass.
  • Koppla bort en insulinpump så att inget insulin levereras.
  • Minska snabbverkande insulin för mycket vid måltid eller mellanmål innan du tränar.

Om du upplever allvarligt högt blodsocker med intensiv träning eller konkurrens, eller om du har symtom på en allvarlig höjd som trötthet eller frekvent urinering, finns det några saker du kan göra.

  • Drick vatten för att hålla dig hydratiserad och hjälpa till att späda ut extra glukos i blodet.
  • Gör en lätt aerob uppvärmning och svalna dig runt anaeroba övningar, till exempel en 20-minuters promenad.
  • Om du upplever intensiv ångest eller stress kring en tävling eller ett träningsevenemang, prova visualiseringsövningar för att lugna nervsystemet och sänka stresshormonerna.

Om dina glukosnivåer förblir förhöjda efter dessa tillvägagångssätt, överväga en konservativ insulinkorrigeringsdos, kanske hälften av den mängd du normalt skulle använda vid samma blodsockernivå. Var försiktig när du gör detta, särskilt senare på dagen, eftersom det kan öka sannolikheten för en låg blodsockernivå över natten.

Om du har oförklarlig hyperglykemi (högt blodsocker) under eller efter träning, var noga med att kontrollera ketoner. Tänk också på att det är möjligt att ha förhöjda ketoner utan högt blodsocker, så om du känner dig sjuk under eller efter träning måste du också kontrollera.

Det är viktigt att du letar efter ketoner om du känner dig sjuk, oavsett blodsockernivån, eftersom ketoner tillsammans med uttorkning och elektrolytobalans kan leda till diabetisk ketoacidos (DKA). Var noga med att kontakta ditt vårdteam om hantering av ketoner innan du börjar en ny träningsrutin.

[vimeo id=”376832606″ height=”400″ width=”225″ align=”left”]