KRASCHA INTE: HUR MAN HANTERAR TRÄNING & LÅGT BLODSOCKER

 

 

Redaktörens anmärkning: Detta innehåll producerades ursprungligen av JDRF, delades här som en del av JDRF – Beyond Type 1 Alliance. Du hittar mer värdefullt innehåll om att träna med T1D i JDRFs träningsguide.


 

Om du har deltagit i någon fysisk aktivitet samtidigt som du lever med typ 1-diabetes vet du att det kan vara en utmaning att hantera blodsockernivåer tillsammans med träning.

Träning kan hjälpa till att hantera de totala blodsockernivåerna och få insulinet att fungera mer effektivt i kroppen, men lågt blodsocker under och efter träning kan vara störande och farligt. Nedan kommer vi att dyka in i vetenskapen bakom blodsockerdropparna så att du bättre kan förstå och planera för dem.

När du tränar beror effekten på ditt blodsocker på hur mycket energi du använder, träningens intensitet och varaktighet och om rörelsen mestadels är aerob, anaerob eller båda. I synnerhet är aerob aktivitet ofta förknippad med sänkning av blodsockernivån, men visste du att aerob aktivitet kan leda till två distinkta blodsockerdroppar, en under och efter träning? Varje lite utmanande aktivitet och kontinuerligt använder muskler kan betraktas som aerob – som att riva löv, gå, springa och cykla.

Låt oss först förstå vetenskapen om hur kroppen kontrollerar blodsockernivån. Två hormoner är viktigast – insulin och glukagon. Insulin minskar blodsockernivån medan glukagon höjer dem. Insulin minskar mängden glukos i blodet genom att binda till receptorer på kroppens celler, som hur en nyckel går in i ett lås för att låsa upp en dörr. När den aktiveras tar insulinreceptorerna glukostransportörer till cellens yta, vilket gör att glukos kan transporteras in i cellen. Detta sänker mängden glukos i blodomloppet och gör att glukos kan komma in i cellerna; detta kan lagras i kroppen eller brännas som energi.

Glucagon gör det motsatta; det höjer glukosnivån genom att få levern att bryta ner sitt lagrade socker som kallas glykogen och tappar det sedan i blodomloppet.

VAD HÄNDER UNDER TRÄNING

Träning gör att våra muskler bränner glukos för energi och får insulin att fungera mer effektivt genom att öka glukostransportörernas antal och lyhördhet. Insulin blockerar också produktionen av glukagon. Det är detta som får blodsockernivån att sjunka under träning.

VAD HÄNDER EFTER TRÄNING

Den andra fördröjda minskningen av blodsockernivån beror på två saker – kroppen som fyller på glukosförråd som används under träning och ökad insulinkänslighet, som kan pågå i flera timmar efter träning. Detta kan leda till att glukosnivåerna drivs nedåt i upp till 24 timmar efter ett träningspass.

DEN BÄSTA VÄGET ATT FÖREBYGGA LÅGT BLODSOCKER

  • Även om du gör låg till måttlig aktivitet under relativt kort tid kan du behöva lite extra kolhydrater eller minska din insulindos innan du tränar (videon nedan beskriver specifika sätt att mäta hur många kolhydrater du kan behöva, eller hur mycket du kan behöva för att minska insulinnivåerna).
  • Kom ihåg att om du upplever allvarligt lågt blodsocker av någon anledning, ökar dina chanser att uppleva ytterligare lågt inom 24 timmar. Det är bäst att undvika träning en dag efter att ha upplevt en allvarlig låg.
  • Du kanske märker olika glukosrespons när du gör samma övning vid olika tidpunkter på dagen. Det kan vara värt att experimentera för att ta reda på hur dina blodsockernivåer påverkas olika beroende på när du tränar.

Oavsett vad, var alltid beredd med ett snabbverkande kolhydrat, som glukostabletter, geler eller en sötad dryck om du behöver höja lågt blodsocker.

[vimeo id=”376832662″ height=”400″ width=”225″ align=”left”]