Typ 1-Diabetes i Costa Rica


 

Redaktörens anmärkning: Enligt uppgifter från Diabetes Data Portal och T1D Index lever 361 500 personer med diabetes i Costa Rica. Av dessa lever 2 289 med typ 1-diabetes. I Costa Rica berövar bristen på tillgång till verktyg för glukosmätning och annan teknik dem som lever med denna sjukdom 33 år av hälsosamt liv.

 


HÄLSOSYSTEMET OCH TYP 1-DIABETES I COSTA RICA

Daniela berör en viktig fråga om hälsosystemet och de som lever med typ 1-diabetes i Costa Rica. Den frågan är ett privilegie: “Jag talar om privilegier för i mitt land dör ingen med diabetes typ 1 på grund av frånvaro eller brist på tillgång till insulin”. Personer med detta tillstånd har tillgång till insulin, såväl som glukometer och teststickor, medan de som lever med typ 2-diabetes har insulintäckning från staten, men inte teststickor, även om ansträngningar för närvarande görs så att de också kan få tillgång till dem.

 

SIFFRORNA I LANDET

Liksom andra länder i regionen har Costa Rica inte ett exakt antal personer som lever med varje typ av diabetes. Daniela påpekar att minst femtio personer under 15 år diagnostiseras med typ 1-diabetes per år, medan det finns en uppskattning på 413 000 personer som lever med typ 2-diabetes (2019 data). Det är dock viktigt att notera att en av två personer inte har fått en formell diagnos.

 

TILLGÄNGLIG TEKNIK

Personer med diabetes i Costa Rica kan få Freestyle Libre 1-mätsystemet. De har också nyligen Medtronics Guardian Connect kontinuerliga övervakningssystem. När det gäller insulinpumpsbehandling är det enda varumärket med närvaro i landet Medtronic och dess Minimed 640g-system.

 

GEMENSKAPENS INSATSER

Att förändra verkligheten i ett land för ett specifikt problem kräver ansträngning under lång tid. I Costa Rica har föreningen DiaVida, där Daniela också deltar, arbetat i sjutton år för att ge diabetesutbildning, samt multidisciplinär vård till patienter och deras familjer. Genom samtal, läger och flera aktiviteter ger de uppdaterad och användbar information till patienter och deras familjer för deras behandling.

DiaVida har arbetat för att underlätta tillgången till analoga insuliner för alla personer med diabetes som behöver det, samt att öka antalet teststickor per patient. Dessutom har testgrupper skapats för att föra användningen av teknik, såsom insulinpumpar, närmare barn och vuxna med typ 1-diabetes.

 

ETT MEDDELANDE FRÅN COSTA RICA

För Daniela finns det fortfarande svårigheter kring diabetes i landet, det finns ett intresse för multidisciplinär tillgång till behandling.

“Även om vi är medvetna om att vi är långt ifrån att nå vårt mål, att veta att de människor som lever med diabetes någon gång har fått en röst, som de säger, har tillåtit oss att sitta vid bordet, är något som jag tror som kan inspirera oss alla att veta att även om vägen känns lång så var detta något som började för nästan tjugo år sedan.”

Även om väntan kan vara väldigt lång, bär alla ansträngningar frukt, och det är okej att känna sig trött och omotiverad: ”…många gånger går vi hem och säger: varför fungerar det inte med all den ansträngning vi gör? Jag skulle vilja att du ska veta att din röst räknas, att dina handlingar påverkar, att din ansträngning är värd det. Så länge du har ett tydligt syfte uppmuntrar jag dig att fortsätta i den riktningen. För du kan verkligen röra på dig och göra skillnad för samhället.”

Du kan följa Daniela på Instagram och Facebook, samt DiaVida Foundation på följande länkar.

 


Du hittar fler berättelser och resurser om diabetes runt om i världen genom att klicka här.

WRITTEN BY KARIME MONCADA, POSTED 01/09/23, UPDATED 04/03/23

Karime är 27 år och har levt med diabetes typ 1 i 12 år. Hon tog examen från UNAM med en examen i spansktalande språk och litteratur. Hon är mamma till en underbar människa och två doggy döttrar. Hennes diabetes har fått henne att lära känna sig själv. Hon är övertygad om att människors upplevelser ger näring och berikar oss, därför började hon skriva sin berättelse, för att ge tillbaka lite av det hon lärt sig genom att läsa och lyssna på de som liksom hon också lever med diabetes. Hennes sociala nätverk är: Instagram: @t1d_karmoncada/@sindosdeazucar Hennes blogg: sindosdeazucar.com Hennes Facebooksida: https://www.facebook.com/sindozdeazucar/