TYP 1-DIABETES I PANAMA


 

TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD

Hur är det att leva med diabetes i Panama? Låt oss börja med sjukvården. Pilar berättar att det finns olika typer av sjukvård. För det första en privat sjukvård som används av cirka 10 till 15 procent av befolkningen. Däremot är de flesta anslutna till Försäkringskassan, i offentlig sjukvård som de måste vara anslutna till genom i arbetsgivare. Pilar berättar att de inte har möjlighet att få tillgång till dessa två typer av tjänster till hälsoministeriets tjänst.

På socialförsäkringskassan har personer med diabetes tillgång till insulin och läkarkontroller, men det råder ofta brist på dessa vilket tvingar familjer att komma från sjukhuset till sjukhuset för att efter sina mediciner och följa mödosamma byråkratiska processer. Pilar berättar att vägen till tillgång till mediciner och tjänster inte alltid är lätta för familjer.

Siffrorna

Panama har, liksom många andra latinamerikanska länder, ingen tydlig statistik över hur många som lever med diabetes i landet. Trots denna tydliga brist på statistik, beräknar Gorgas Institute en uppskattning av 325 000 personer med diabetes, varav man kan uppskatta att 3 till 5 procent är personer med typ 1-diabetes. Alla dessa är inte exakta uppskattningar, en verklighet som också lever i andra latinamerikanska länder.

TEKNIK

När det gäller tillgång till teknologier för behandling av diabetes har de i Panama Medtronic® insulinpumpar och deras Guardian® sensor, som väldigt få människor har tillgång till eftersom det inte är möjligt att komma åt dem via socialförsäkringen. Endast vissa privata försäkringar täcker dem delvis. Särskilt på tal om medlemmarna i Fundación Diabetes LATAM, de flesta av dem använder i genomsnitt fyra teststickor om dagen, såväl som injektionsflaskor med insulin och sprutor för sin behandling.

INSATSERNA

Pilar berättar att det finns några andra stiftelser som anstränger sig för att ge behandling till personer med diabetes, men att en del av motivationen de hade för att skapa Diabetes LATAM var att dessa stiftelser riktade sitt uppdrag mer mot personer med typ 2-diabetes, och att i landet fanns det ingen stiftelse som gjorde detta tillstånd synligt eller gav utbildning.

PILARS MEDDELANDE

Pilar delade ett budskap om svårigheterna med att få tillgång till diabetesbehandling i sitt land: “Oavsett vilket sjukvårdssystem du faller under, om du lyckas få insulin, förnödenheter och, parallellt med det, utbildning och stöd, tror jag att det är möjligt att leva bra. Om du inte har någon av dessa tre saker tror jag att livet kan vara väldigt svårt.” Du kan se detta genom medlemmarna i din stiftelse där det, genom att inte ha en eller flera av dessa tre väsentliga beståndsdelar för behandling, är omöjligt för dem att hantera sin diabetes ordentligt. Hon påminner också om att patientföreningar är till för att täppa till den luckan som sjukvården, hur bra den än är, inte kommer att kunna fylla. Hon berättar om vikten av att följa med andra människor som också lever med diabetes och vikten av att andra kopplar empatiskt till din upplevelse.

Slutligen delar han nyckeln som hon anser vara grundläggande för att uppnå god diabeteshantering i någon del av Latinamerika: “Oavsett vilket latinamerikanska land du bor i, bör människor kunna få tillgång till bästa möjliga medicinering och en sammanslutning av patienter där de känna sig välkomna och var de får utbildning.”

Du kan hitta all information om stiftelsens verksamhet på dess hemsida:

Och följ allt innehåll på dess Instagram-konto: @fundaciondiabeteslatam

WRITTEN BY KARIME MONCADA, POSTED 05/25/22, UPDATED 05/25/22

Jag heter Karime, jag är 27 år och jag har levt med typ 1-diabetes i 12 år. Jag har en examen i spansktalande språk och litteratur från UNAM. Jag är mamma till en underbar människa och två vovve döttrar. Min diabetes har fått mig att informera och känna igen mig själv. Jag är övertygad om att människors upplevelser ger oss näring och berikar oss, det var därför jag började skriva min berättelse, för att ge tillbaka lite av det jag lärt mig genom att läsa och lyssna på de som liksom jag också lever med diabetes. Mina sociala nätverk är: Instagram: @t1d_karmoncada/@sindosdeazul Min blogg: sindosdeazul.com Min Fb-sida: https://www.facebook.com/sindozdeazul/