Uppdaterade kosträd för behandling och förebyggande av diabetes


 

Vid det 58:e årsmötet för European Association for the Study of Diabetes (EASD), som ägde rum i Stockholm i år 2022, speglade detta symposium det aktuella kunskapsläget i denna fråga som är av stort intresse både för personer som lever med diabetes och för dem av oss som är intresserade av att förhindra att diabetes uppstår. 

Rekommendationerna som diskuteras i denna session är allmänna och gäller både för personer med och utan diabetes:

  1. Inga specifika energiprocenter eller makronutrientintag rekommenderas.
  2. Ett brett utbud av fett och kolhydrater är tillåtet beroende på deras näringsmässiga kvalitet – tonvikten ligger på livsmedelskvalitet.
  3. Ibland ges några förslag, t.ex. i form av gram fibrer per dag (naturligt fiberrika livsmedel bör främjas, 35 gram per dag). Intag av lågbearbetade fullkornsprodukter, grönsaker, baljväxter, frön, nötter och frukt rekommenderas. Om du inte får i dig tillräckligt med fibrer genom kosten är det viktigt med kosttillskott.
  4. Kolhydrater: Ett varierande kolhydratintag är acceptabelt med hänsyn till rekommendationerna i punkt 3 ovan. Det är viktigt att du gör det med hjälp och stöd av en hälsovårdare. En lågkolhydratkost är acceptabel, särskilt om de allmänna rekommendationerna följs.
  5. Sötningsmedel kan användas som ersättning för socker (med måtta).
  6. Proteinrekommendationerna varierar beroende på BMI (Body Mass Index) och njurfunktion. För normalviktiga personer under 20 år rekommenderas 10-20 %, och för personer över 65 år rekommenderas en högre andel. För personer med typ 2-diabetes, övervikt eller fetma rekommenderas ett proteinintag på 23-32 % i samband med en kortsiktig viktminskningsdiet. Denna mängd minskas till 10-15 % för personer med diabetisk nefropati. 

OLIKA KOSTMÖNSTER.

En rad olika kostmönster rekommenderas, med tonvikt på konsumtion av fullkorn, grönsaker, hela frukter, baljväxter, nötter, frön och icke-tropiska och hydrerade vegetabiliska oljor, samtidigt som man minimerar konsumtionen av kött, särskilt rött och bearbetat kött, sockerhaltiga drycker och raffinerade spannmål.

Dessa mönster ingår i medelhavsdieten, som förbättrar den glykemiska kontrollen och andra kardiovaskulära riskfaktorer, och i det nordiska kostmönstret, som förbättrar fetma och andra kardiometabola riskfaktorer, samt i det vegetariska mönstret.

Inga rekommendationer gavs om Portfolio- eller DASH-dieten. 

VIKTKONTROLL OCH FÖREBYGGANDE AV TYP 2-DIABETES

De fyra komponenterna i viktkontrollen är: förebyggande, viktnedgång, underhåll och minimering av kardiometabola risker.

Personer med typ 2-diabetes behöver stöd av evidensbaserad forskning för att kunna bibehålla sin vikt. Det finns en mängd olika kostmetoder för viktminskning och olika sammansättningar av makronutrienter som med professionellt stöd kan användas för att åstadkomma viktminskning och bibehållen vikt. Varken mycket hög kolhydrathalt eller mycket låg kolhydrathalt eller ketogen kost rekommenderas.

Man kan få bort typ 2-diabetes hos överviktiga personer genom en hållbar viktminskning över tid. 

783 miljoner människor förväntas få diabetes under de kommande 20 åren. I detta sammanhang är det viktigt med en förebyggande politik. Vi måste öka medvetenheten om vikten av både viktkontroll och diabetes.

WRITTEN BY Lucía Feito Allonca de Amato, POSTED 09/29/22, UPDATED 10/12/22

Lucy har levt med typ 1-diabetes i 30 år och lider också av diabetisk retinopati. Hon är både spansk och argentinsk medborgare och har en juristexamen från universitetet i Oviedo. Hon är diabetesutbildare för IDF, patientexpert i kroniska hjärt- och metaboliska sjukdomar för Universidad Rey Juan Carlos och en passionerad förespråkare för mångfald, jämlikhet och inkludering.