Vad är DKA?

 

Diabetisk ketoacidos (DKA) är en komplikation från diabetes som kan vara allvarlig och livshotande. DKA är ofta en vanlig faktor vid diagnos med typ 1 diabetes och kan ofta misstas för influensasymtom. Den förekommer också under behandlingen av sjukdomen när kroppen inte får tillräckligt med insulin för att bryta ner glukos. Detta tvingar kroppen att börja bryta ner fett som bränsle och ketoner släpps sedan in i kroppen. Förhöjda ketoner i urinen, svår viktminskning, extrem törst, suddig syn, slöhet och desorientering är tecken på DKA. Utan behandling leder DKA till koma och död.

 

Faror med DKA

DKA kan leda till koma, eller till och med döden om ketonnivån i kroppen är tillräckligt hög.

Orsaker kan vara:

 • Brist på insulin
 • Konsekvent höga blodsockernivåer (hyperglykemi)
 • Brist på mat i systemet på grund av sjukdom/illamående
 • Lågt blodsocker över natten (hypoglykemi)
 • Infektion
 • Uttorkning

Symtom och varningstecken på DKA:

 Tidiga symtom

 • Höga nivåer av ketoner i urinen
 • Mycket höga blodsockernivåer
 • Frekvent urinering
 • Uttorkning
 • Extrem törst

Mer extrema varningstecken

 • Konstant trötthet
 • Rodnad hud
 • Illamående eller magont
 • Kräkning
 • Andnöd
 • Fruktig andedräkt
 • Desorientering

Hur man testar för ketoner

Ketonremsor (urinalys) kan köpas på alla apotek. Följ de medföljande anvisningarna och matcha resultatet på pinnen mot det medföljande färgdiagrammet.

När ska man testa för ketoner

 • Om du upplever något av ovanstående symtom
 • Om du har influensa eller någon annan typ av virus (rekommenderas att testa var 4 till 6 timmar)
 • Om dina blodsockernivåer genomgående är högre än 240 mg/dl (13 mmol/L)

När ska man besöka en läkare

Kontakta omedelbart läkare om urinanalysen visar höga nivåer av ketoner eller om du upplever extrema symtom.

Hur förebygger man DKA

DKA förekommer när du är sjuk på grund av faktorer som stresshormoner och uttorkning. För att undvika DKA ska man vara noga med att vidta försiktighetsåtgärder som:

 • Dricka mycket vatten
 • Ta lämpliga doser insulin enligt läkarens anvisningar
 • Äta sånt man kan
 • Testa blodsockret ofta
 • Testa ketoner