LÄKARBESÖK: VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG

 

Ditt första läkarbesök efter en T1D-diagnos kommer innebära den vanliga undersökningen – med särskild tonvikt på ögon, hud och fötter — och det vanliga samtalet om din medicinska historia, livsstil och kost. Men det finns andra tester också, och några nya ord för dig att lära dig.

Först kommer du definitivt att få ditt blod och urin testat för viktiga saker som kolesterol, fett, urinproteiner (en indikator på njurskada), blodsocker och något som kallas din “glykerade hemoglobinnivå” — bättre känd som din ”A1C”.

A1C är ett slags riktmärke som vanligtvis kontrolleras kvartalsvis för se din genomsnittliga blodsockernivåer under de senaste månaderna. Du kanske redan har gjort det eftersom vissa läkare har med det för att bekräfta sin diagnos. Resultaten ges vanligtvis i procent, med 7 % eller lägre som mål.

När du lär dig hantera dina glukosnivåer med insulin, kost och motion blir det här testet ett slags statusrapport som kan hjälpa dig se hur det går för dig. “Poängen” har en viss felmarginal och kan fluktuera, så det är viktigt att inte fästa för mycket vikt vid den. Det viktigaste är att inte bli avskräckt om dina resultat inte är vad du hade hoppats. A1c är ett verktyg bland många andra som du och dina läkare kommer att använda för att mäta hur effektiv din behandling har varit.

Efter testerna är det dags att fokusera på utbildning och lägga upp en plan för din framtida vård. Vanligtvis vill du bli hänvisad till en CDE (certified diabetes educator), en dietist, en rådgivare eller terapeut och läkare som specialiserar sig på ögon- och fotproblem. Du kanske inte har tillgång till alla dessa från början, men det är bra att hålla i åtanke.

Din läkare kommer att vilja arbeta med dig för att bygga en anpassad behandlingsplan. Precis som din T1D är unik för din kropp, måste sättet du behandlar den anpassas till ditt liv. Alla har olika träningsnivåer, arbetsscheman, kulturella aktiviteter och kost — som förändras över tiden — så det finns verkligen ingen universalbehandling. Du måste vara involverad och medveten om föränderliga behov för att bibehålla optimal hälsa.

Det kommer att bli många regelbundna kontroller framöver, men du bör lämna ditt första besök med en plan, mål och viktig information.

Du behöver veta –

  • Hur du ger dig själv en injektion. Det låter läskigt, men det är inte så svårt med lite övning. Din läkare kommer vilja visa dig grunderna och lugna dig.
  • Hur du mäter glukosnivåer (socker) i blodet och ketonnivåerna (en kemikalie som produceras när kroppen saknar insulin) som finns i blod och i urinen. Ja, du kommer att testa ditt blod och din urin från och med nu. Hurra!
  • Namnen och doserna på dina mediciner.
  • Ett schema för framtida möten och undersökningar.

De kommande månaderna

Det finns tester din läkare kommer reservera för årliga besök, som kolesterolnivåer, eventuella njurproblem och ögontest, men ett ytterligare A1c-test, tillsammans med en allmän fysisk kontroll och en översyn över dina glukosnivåer och insulindoser bör ske var fjärde månad.

Vid varje framtida möte ska du och din läkare vara beredda att diskutera:

  • Resultaten av dina senaste tester.
  • Register över dina blodsockernivåer (som du troget testa och dokumenterat) och alla fall av mycket höga eller mycket låga nivåer. Det är viktigt att inte dölja några problem. Toppar och dalar är inte en återspegling av om du varit “duktig”. De indikerar hur din livsstil och medicinering interagerar. Läkare är specialiserade på att upptäcka mönster och samband du inte kan se. Justeringar av dessa kan hjälpa dig undvika framtida problem.
  • Eventuella ändringar av din medicinering som kan behövas baserat på dessa siffror.
  • Ditt blodtryck och eventuella cirkulations -eller blodflödesproblem, särskilt i fötterna.
  • Aktivitetsnivåer, motion, stress och problem med diet.
  • Alla tankar eller bekymmer du kan ha.

Ett bra förslag är att anteckna alla väsentliga iakttagelser om humör, fysiska aktiviteter och andra faktorer (förutom blodglukosnivåer under varje dag). På så sätt glömmer du inte att fråga om du känner dig trängd eller stressad under ett läkarbesök.

Visserligen kanske regelbundna läkarbesök, kvartalsvisa blodprover och att föra noggranna anteckningar om dina blodsockernivåer inte låter så roligt… men regelbundna läkarbesök är avgörande för att hantera T1D. Det är frestande att hoppa över ett läkarbesök när livet blir stressigt, men gör inte det. Det kan vara lugnande och motiverande att träffa din läkare.

Faktum är att regelbundna kontroller och flitigt antecknadne av dina nivåer leder till färre diabeteskomplikationer och låter dig hantera utmaningen med självförtroende.