Vad är glukagon?

 

Förutom att vara ett hormon som uppträder naturligt i kroppen är glukagon också akutmedicin som används när en person med diabetes upplever hypoglykemi och inte kan ta socker oralt samt i mindre hotande situationer med minidosering för att förhindra “glykemisk överdos”. Det kommer i pulverform och måste tillsättas till en lösning för att administreras. När det väl injicerats höjer det blodsockret genom att skicka en signal till muskler och lever (där glukos lagras i kroppen). Effekten av glukagon är motsatt effekten av insulin; det höjer blodsockret istället för att sänka det. Från och med augusti 2019 finns också nasalt glukagon genom BAQSIMI tillgänglig i USA för behandling av patienter som är 4 år och äldre. Denna pulverform av glukagon administreras i näsan och kommer i en engångsdispenser.

Vad är skillnaden mellan glukagon och insulin?

Hos personer med fullt fungerande bukspottkörtel samverkar insulin och glukagon för att hålla blodsockret stabilt. Insulin sänker blodsockret medan dess partner, glukagon, släpper kroppens glukosreserver ut från levern för att höja blodsockret.

När används glukagon?

I nödsituationer – 

Om du är vid medvetande men inte kan ta socker oralt kan du ta glukagon. Om du är medvetslös måste någon annan injicera glukagon i muskeln eller BAQSIMI i näsborren. Om du blir inlagd på sjukhus kan en injektion ges intravenöst. Kontakta alltid akutmottagningen om glukagon ska ges i en nödsituation.

I hanteringen – 

Vid hypoglykemi (lågt blodsocker) tillåter glukagon kroppen att släppa ut socker i blodflödet så att blodsockret höjer sig till säkrare nivåer. Rådgör med en läkare för att se om det skulle hjälpa dig att använda glukagon för att förebygga glykemiska toppar eller om du har en historia av hypoglykemi och sköldkörtelproblem.

Hur förvaras glukagon?

När det inte används (dvs fortfarande är i pulverform) ska glukagonsetet eller BAQSIMI-inhalatorn förvaras vid rumstemperatur. Får inte frysas eller förvaras i kylskåp och förvaras borta från direkt solljus. Vid användning för minidosering kan blandat glukagon förvaras i kylskåp i 24 timmar.

Vad orsakar hypoglykemi?

 • För mycket insulin som orsakar en “insulinreaktion”
 • Att man inte äter på utsatta tider
 • Att man är sjuk (överdriven kräkningar eller diarré)
 • Överdriven motion

Vilka är symtomen på hypoglykemi?

 • orolighetskänsla
 • beteendeförändringar som liknar att vara full
 • suddig syn
 • kallsvettning
 • förvirring
 • kall blek hud
 • koncentrationssvårigheter
 • sömnighet
 • överdriven hunger
 • snabba hjärtslag
 • huvudvärk
 • illamående
 • nervositet
 • mardrömmar
 • orolig sömn
 • skakningar
 • sluddrigt tal
 • ovanlig trötthet eller svaghet

Obehandlad hypoglykemi kommer att orsaka konvulsioner, medvetslöshet och eventuellt död.

Eventuella biverkningar av glukagon:

 • illamående
 • kräkning
 • utslag
 • kliande hud

Kontakta din läkare omedelbart om följande inträffar:

 • andningssvårigheter
 • medvetslöshet

Besök BAQSIMI.com, Lilly eller Novo Nordisk för mer information om tillverkning och enheter för glukagon. 

Framtiden för glukagon

I September 2019 godkände FDA Gvoke HypoPen, en akutbehandling med glukagon för svår hypoglykemi. Enheten från Xeris Pharmaceuticals innehåller en flytande form av glukagon som är stabil i rumstemperatur och injiceras automatiskt när den pressas mot kroppen. Den liknar hur en EpiPen fungerar för att behandla allvarliga allergiska reaktioner. Gvoke är till för patienter över två år och kan administreras av vårdgivare i hypoglykemiska nödsituationer. Gvoke PFS, en förfylld spruta med samma vätskestabila form av flytande glukagon som finns i HypoPen, godkändes också. Båda alternativen finns i två doser; en dos på 0,5 mg/0,1 mL för barn och en dos på 1 mg/0,2 mL för ungdomar och vuxna. Besök www.gvokeglucagon.com för mer information