Vad är hypoglykemi?


 

 

Redaktörens anteckningar: Den här artikeln skrevs av dr Osama Hamdy från Joslin Diabetes Center som är världens största forsskningscentrum, klinik och leverantör av utbildning inom diabetes. Det grundades 1952 och ligger i Boston, Massachusetts, USA.


Vad är hypoglykemi?

Hypoglykemi är ett tillstånd med lågt blodsocker som orsakas av för mycket insulin eller för lite socker i kroppen. Det definieras som blodsocker under 70 milligram per deciliter (mg/dL), eller 3,9 millimol per liter (mmol/l). Utan behandling det kan leda till svimning, medvetslöshet och ibland dödsfall.

Vilka är symtomen på hypoglykemi?

 • orolighetskänsla
 • beteendeförändringar som liknar att vara full
 • suddig syn
 • kallsvettning
 • förvirring
 • kall blek hud
 • koncentrationssvårigheter
 • sömnighet
 • överdriven hunger
 • snabba hjärtslag
 • huvudvärk
 • illamående
 • nervositet
 • mardrömmar
 • orolig sömn
 • skakningar
 • sluddrigt tal
 • ovanlig trötthet eller svaghet

Vad orsakar hypoglykemi?

Blodsockret kan sjunka om du hoppar över en måltid, inte äter tillräckligt med mat för den mängd insulin du har tagit eller motionerar mycket. Det är absolut nödvändigt att övervaka och behandla lågt blodsocker omedelbart för att förhindra allvarlig hypoglykemi och medvetslöshet.

Hur behandlar man?

Det är viktigt att veta att behandling av hypoglykemi beror på svårighetsgraden av lågt blodsocker och om personen är vaken.

Om personen är vaken…

behandla med enkla kolhydrater (15 gram*)

 • Glukostabletter (4 tabletter)
 • Glukosgel (1 tub) (perfekt för personer med gastropares pga fördröjd absorption)
 • Vanlig soda (två deciliter)
 • Juice (två deciliter)
 • Socker (4 teskedar)

Blodglukos bör kontrolleras 15 minuter efter behandlingen och om den kvarstår < 70 mg/dl ska ytterligare 15 gram enkla kolhydrater ges. Om du är sjuk när blodscoret sjunker bör siffran för att överväga en hypoglykemisk incident vara högre (ca 100 mg/dl).

*Antal kolhydrater för att behandla en dal bör justeras för ett personligt förhållande.

Om personen är medvetslös…

behandla med glukagon och ring ambulans

 • Glukagon (1 milligram) eller om personen väger mindre än 50 kg (0,5 milligram)
 • Nasalt glukagon BAQSIMI (3mg) är tillgängligt för patienter i åldrarna 4 och uppåt.

Vad är glukagon?

Glukagon är en hormonmedicin som används i nödsituationer när en diabetiker upplever hypoglykemi och inte kan ta socker oralt. Det kommer i pulverform och måste tillsättas till en lösning för att administreras. Från och med september 2019 finns också en nasal form av pulveriserad glukagon som kallas BAQSIMI för patienter i åldrarna 4 och uppåt.

Rådgör med din endokrinolog

Återkommande hypoglykemi är vanligt och du bör anpassa din insulinbehandling i samråd med din läkare efter en hypoglykemisk incident för att undvika fler dalar. Endokrinologer kommer att granska din insulinbehandling och justera basala eller korrigerande insulindoser om de är låga medan du sover, eller korrigera insulindoser om du har hypoglykemi efter måltider (postprandial hypoglykemi).

Topp i blodsockret efter dal

I cirka 20 % av fallen uppstår rebound efter en dal. Överkorrigering med kolhydrater är den främsta orsaken. Det rekommenderas att inte ge mer än 20 gram kolhydrater för att korrigera blodglukos mellan 50 – 70 mg/dl (3 – 4 mmol/l) och som noterats tidigare för att kontrollera blodsockernivåerna efter behov i 15 minuters steg, vilket ger 15 gram mer kolhydrater tills nivåerna stiger.

 

 

 

 

WRITTEN BY Osama Hamdy, MD, PhD, FACE , POSTED 01/02/20, UPDATED 02/21/20

Osama Hamdy, MD, PhD, FACE är medicinsk chef för fetmaprogrammet på Joslin Clinic och chef för Inpatient Diabetes Program. Han är klinisk utredare och senior endokrinolog på Joslin Diabetes Center och biträdande professor i medicin vid Harvard Medical School.