Vad är hyperglykemi?

 

Hyperglykemi eller högt blodsocker uppstår när glukos fastnar i blodet på grund av brist på insulin.

Individuella blodsockernivåer varierar, så tala med ditt diabetesteam om din tröskel för höga blodsockernivåer. En avläsning över 160 mg/dl (8,9 mmol/l) indikerar hyperglykemi enligt Joslin Diabetes Center, även om det kanske inte finns några symtom tills blodsockernivån når 200 mg/dL eller 11 mmol/l (Mayo Clinic).

Om hyperglykemi lämnas obehandlat kan det leda till allvarlig dehydrering, diabetisk ketoacidos och koma. Effekterna av långtida hyperglykemi inkluderar skador på ögon, njurar, nervsystem och hjärta.

Varför uppstår det?

Att ta för lite insulin, inte räkna kolhydrater vid måltiderna, stress, inte träna så mycket man planerat, föränderliga hormoner och sjukdom kan bidra till hyperglykemi.

Hyperglykemi kan uppstå när din kropp är under fysisk stress, t.ex. när du kämpar mot en infektion eller annan sjukdom, om du återhämtar dig från en skada eller nyligen genomgått en operation. Emotionell stress bidrar också till hyperglykemi då hormoner som produceras som svar på stress får blodglukosnivåerna att stiga.

Gör en plan med din endokrinolog för sjukdagar eftersom ditt insulinbehov kan förändras (din pump kan till och med ha en kategori för “sjukdagar” i basinställningarna). Håll ett öga på blodsockret och kontrollera med avseende på ketoner när du är sjuk för att undvika de negativa effekterna av hyperglykemi också. Kommunicera med ditt diabetesteam om hur du mår och ställ frågor om hur du justerar ditt insulinschema.

Ibland kan hyperglykemi uppstå när insulin har gått ut eller om det blivit dåligt då det utsatts för extrem värme eller kyla. Förvara insulinet inom lämpliga temperaturintervall för att bevara dess effektivitet.

Dr Osama Hamdy från Joslin Diabetes Center som nämns under Hypoglykemi och hur man behandlar det som överkorrigering av en svacka kan få blodglukosnivåerna att återhämta sig eller skjuta i höjden — även känt som “rebounding.” Om ditt blodsocker verkar ur balans utan anledning, är det en bra idé att kontrollera om det är någon störning på ditt pumpställe eller slang som resulterar i att din kropp inte absorberar insulin korrekt.

Initiala tecken och symtom

 • Outsläcklig törst
 • Muntorrhet
 • Trötthet
 • Frekvent urinering
 • Suddig syn
 • Återkommande infektioner
 • Långsamt läkande sår

Avancerade symtom

 • Fruktig andedräkt
 • Viktminskning
 • Buksmärta
 • Förvirring
 • Förekomsten av ketoner
 • Kräkning
 • Utmattning
 • Koma

Hur ska jag behandla?

 • Kontrollera om ditt blodsocker är över 240 mg/dL (13,3 mmol/l) och undvik motion tills ditt blodsocker sjunker och det inte längre finns några ketoner. Drick vatten för att spola sockeröverskottet ur kroppen.
 • Ta en närmare titt på din pump, slang och set för att vara säker på att det inte finns några problem som påverkar insulintillförseln.
 • Läs etiketten på insulinet noga så att du håller det inom lämpliga temperaturgränser. Att skriva datum på lådan när du öppnar en ny injektionsflaska med insulin är ett bra sätt att komma ihåg hur länge du har använt den.
 • Vid långvarig hyperglykemi kan det bli nödvändigt med ett besök hos läkaren. Diabetisk ketoacidos och andra komplikationer kan uppstå om blodsockernivån har varit hög under lång tid. IV-vätskor kan hjälpa till att sänka blodsockret och rehydrera kroppen.

Gör en plan med din läkare om när du ska söka medicinsk hjälp tillsammans med en plan för “sjukdagar”. Ställ frågor om det bästa sättet för dig att behandla hyperglykemi, vad du ska göra om du inte kan hålla mat eller vätskor nere och det bästa sättet att förebygga fall av hyperglykemi för dig.

HÄNVISNINGAR:

JOSLIN DIABETES CENTER. HÖGT BLODSOCKER: VAD DET INNEBÄR OCH HUR MAN BEHANDLAR DET

THE INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION – NÄTVERK FÖR VÅRDPERSONAL (D-NET). EN INTRODUKTION TILL DIABETES

MAYO CLINIC. HYPERGLYKEMI VID DIABETES