Alkohol och diabetes

 

Redaktörens anteckning: Det här innehåll har verifierats av dr Marina Basina, klinisk docent vid Stanford University. Hon är en klinisk endokrinolog och forskare med fokus på diabeteshantering och diabetesteknik. Dr Basina är en aktiv medlem av flera medicinska rådgivande nämnder och samhällsdiabetesorganisationer, och hon är på Beyond typ 1 Science Advisory Committee. 


Alkohol och diabetes, hur går de ihop? Det korta svaret är du kan dricka om du har diabetes. Innan du dricker är det dock en bra idé att utbilda dig om hur det påverkar din kropp och specifikt din blodsockerhantering. Här är några tips om att dricka ansvarsfullt med diabetes.

Alkohol + din kropp

Levern är den del av kroppen som lagrar glykogen (den lagrade formen av glukos). Vanligtvis är det din levers jobb att omvandla glykogen till glukos som reglerar din blodsockernivå (BGL). Men när du dricker ser din lever alkohol och tänker ” gift!”, och växlar till att avgifta din kropp från alkoholen. Det innebär att din lever inte längre är lika fokuserad på att släppa ut glukos, vilket i sin tur påverkar blodsockerhanteringen. 

Alkoholinducerad hypoglykemi med diabetes

Eftersom alkohol minskar din levers effektivitet vid frisättningen av glukos hamnar du i riskzonen för alkoholinducerad hypoglykemi när du dricker. Hypoglykemi är när du inte har tillräckligt med glukos i blodet så att din blodsockernivå blir farligt låg.

Hypoglykemi kan inträffa omedelbart eller upp till 12 timmar efter att du druckit. Dessutom kommer ditt insulin fortsätta att fungera och sänka ditt blodsocker ännu mer om du har insulin för diabetes eller om du tar diabetesmedicin som stimulerar bildandet av insulin.

Lägg till faktumet att hypoglykemi kan se ut som att man är full: dåsighet, ostadiga rörelser, sluddrigt tal osv. En allvarlig insulinkänning kan leda till förvirring, medvetslöshet eller kramper, vilket kan vara extremt farligt för ditt fysiska välbefinnande och förmågan att ta hand om dig själv. Läs mer om tecken på hypoglykemi och hur man behandlar det.

Alkoholrelaterad hyperglykemi med diabetes

Eftersom socker eller andra kolhydrater ofta är det medel som gör alkohol mer välsmakande (tänk på margarita, rom + cola eller andra söta drinkar osv.) kommer dessa snabbsmälta kolhydrater snabbt omvandlas till glukos och gå ut i blodomloppet där de höjer ditt blodsocker. Joslin Diabetes Center indikerar hyperglykemi vid blodsocker över 160 mg/dL. 

Oavsett om du har typ 1 eller typ 2 diabetes är det viktigt att räkna dina kolhydrater och övervaka ditt blodsocker när du dricker. (Kom ihåg att ren alkohol i sig inte innehåller några kolhydrater och inte kommer höja ditt blodsocker, men att du fortfarande hamnar i riskzonen för lågt blodsocker flera timmar efter att du druckit).

Vissa effekter av högt blodsocker som törst, trötthet, behov att gå på toaletten ofta och i allvarligare fall DKA (diabetisk ketoacidos) kan utvecklas tillsammans med illamående/kräkningar, förvirring, och koma. Det är viktigt att komma ihåg att det är möjligt att befinna sig i DKA med normalt blodsocker. Testa alltid ketoner om du misstänker DKA.

Läs det här för att lära dig mer om tecken på hyperglykemi och hur man behandlar det. 

Tala med din läkare

Fråga din läkare om du är frisk nog att dricka alkohol. Det är helt nödvändigt att du frågar din läkare om du kan dricka alkohol om du använder andra mediciner. Om du är insulinberoende kan din läkare vilja ändra din dosrekommendation när du dricker. Var noga med att vara ärlig om mängden alkohol du dricker dagligen och be alltid din läkare förklara effekterna av din medicinering om du inte förstår dem.

Risker med att dricka

Det finns alltid risker med att dricka alkohol. Du kan få följande symtom:

 • Minskad medvetenhet
 • Brist på rörelsekontroll
 • Nedsatt omdöme, beteendeförändringar
 • Sluddrigt tal
 • Trötthet
 • Undernäring

Risker med långvarig eller kronisk alkoholanvändning:

 • Skador på lever, hjärta och bukspottkörtel
 • Krympning av frontalloben
 • Ökad risk för cancer

Ökade risker för skador på kroppen om du har diabetes:

Både vid typ 1 och typ 2 diabetes kan du få ökad risk för diabeteskomplikationer om du dricker alkohol .

 • Neuropati – nervproblem
 • Ökade triglycerider – fettsyror som placerar dig i riskzonen för stroke
 • Förhöjt blodtryck
 • Retinopati eller ögonskador
 • Leverskada eller cirros

Om du har ofta problem med att hantera dina blodsockernivåer bör du överväga om det är säkert för dig att dricka alkohol.

Checklista om du ska dricka med diabetes

Okej, du fattar. Det finns risker i samband med att man dricker alkohol när man har diabetes. Finns det något sätt att dricka med diabetes? Ja! Här är några tips på hur man dricker ansvarsfullt.

 1. Tala med din läkare. Fråga hur du kan dricka och vara säker.

  Berätta vilka mediciner du tar. Om du tar insulin bör du diskutera hur du ska ändra dina doser när du dricker, de kan sänka ditt basinsulin
 2. Berätta för dem som dricker med dig om din diabetes.

  Drick inte ensam! Bär diabetesid när du går ut dricka och se till att du har vänner som vet om riskerna med att dricka när man har diabetes. Betona faktumet att hypoglykemi kan se ut som om du är full. Visa dem informationsbladet om hypoglykemi på den här sidan innan du går ut så att de vet hur man kan hjälpa dig. 
 3. Drick inte alkohol på tom mage.

  Ät något med långsamma kolhydrater innan du går ut och dricker. Det här kommer att bidra till att förhindra alkoholinducerad hypoglykemi och hjälpa din kropp bearbeta alkoholen mer effektivt.
 4. Vet vad du dricker.

  Håll själv koll på hur mycket du dricker, alkoholhalten, socker/kolhydrater och takten. 
 5. Testa, testa, testa ditt blod!

  Innan du dricker, medan du dricker och efter att du druckit. Drick inte om ditt blodsocker är lågt Innan du går och lägger dig och när du vaknar. Alkohol gör oförutsägbara saker med ditt blodsocker.
 6. Var beredd.

  Ta med ditt blodprovskit, glukos, ett mellanmål osv. Och kom ihåg: glukagon hjälper inte om hypoglykosen beror på alkohol.